Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Η εφημερίδα "Πολιτεία Αιτωλών και Ακαρνάνων" έγραψε για μας: